Home / OBIECTIVE

OBIECTIVE

Obiectivele Comunității Identitare România sunt:

1. Conservarea, promovarea şi perfecţionarea valorilor identitare (culturale, lingvistice, religioase, spirituale) autentice româneşti ale românilor din ţară şi străinătate, din comunităţile autohtone româneşti aflate în jurul frontierelor României, din diaspora românească, ale tuturor ramurilor românităţii (aromâni, meglenoromâni, istro-români) şi întărirea legăturii acestora cu Patria Mamă – România.

2. Formarea unui cadru propice pentru dezvoltarea personală şi profesională a tuturor generaţiilor, de creştere a nivelului educaţiei, culturii, cunoştinţelor, aptitudinilor şi abilităţilor în domeniile vieţii sociale, în spiritul valorilor naţionale şi creştine, prin promovarea meritocratică a inteligenţei româneşti cu scopul dezvoltării României.

3. Întreținerea cultului eroilor, al tuturor celor ce s-au jertfit pentru Dumnezeu, Neam şi Țară.

4. Afirmarea dreptului la liberă exprimare şi a tuturor drepturilor garantate de Constituţia României.

5. Apărarea caracterului naţional, suveran, independent, unitar şi indivizibil al Statului Român, combaterea anti-românismului şi apărarea imaginii şi demnității românilor de pretutindeni.

6. Unificarea României şi a Republicii Moldova după modelul RFG/RDG în conformitate cu normele dreptului internaţional şi lichidarea consecinţelor „Pactului Ribbentrop-Molotov”.

7. Protejarea familiei ca celulă de bază a societăţii şi combaterea tuturor fenomenelor ce o subminează.

8. Promovarea unui stil de viaţă sănătos prin activităţi sportive, alimentaţie şi exerciţiu intelectual.

9. Susţinerea şi promovarea produselor şi serviciilor româneşti, stimularea întreprinzătorilor şi capitalului autohton.

10. Refacerea, protecţia şi exploatarea raţională a mediului înconjurător, a apelor, pădurilor şi vietăților.

11. Stimularea simţului civic, a spiritului de echipă, de iniţiativă şi filantropic în comunitatea locală şi naţională, identificarea şi aplicarea de soluţii la problemele societăţii pentru a da un exemplu pozitiv întregii societăţi româneşti şi dezvoltarea unei elite educate în spiritul apărării valorilor şi intereselor naţionale.

12. Ȋncurajarea colaborării internaţionale şi construirea unei Europe a națiunilor, păstrătoare a valorilor şi tradițiilor identitare şi creştine.

Comunitatea Identitara

Comunitatea Identitara