Home / Actiuni / În apărarea Ortodoxiei

În apărarea Ortodoxiei

Duminică 22 Martie, membri Comunității Identitare România împreună cu grupul NOI, Asociația Noua Dreaptă, Frăția Ortodoxă Sf. Mare Mc. Gheorghe Purtătorul de Biruință, Asociația Calea Neamului, Fundația Ion Gavrilă Ogoranu, Asociația Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei au desfășurat la Cluj-Napoca și București, în fața bisericilor, două bannere cu mesajul: “Liturghia e viață, din cer pentru noi adusă, Lumina în carantină nu poate fi pusă. Împărtășiti cu aceeași linguriță, Mărturisim cu toții dreapta credință!”.

Acțiunea a fost una de susținere și mărturisire a credinței în Dumnezeu și în puterea Sfintei Liturghi, afirmarea crezului nostru e mai importantă ca oricând zilele acestea când autoritățile corupte din România au instaurat starea de urgență datorită epidemiei de Coronavirus, iar una din măsurile luate a fost să interzică inițial ca slujbele să se desfășoare în Biserică, permițându-le doar în afara lăcașelor de cult și cu participarea a maxim 100 de oameni. Ca apoi, ulterior, să interzică desfășurarea tuturor slujbelor cu credincioși. O astfel de manifestare anti-creștină de inspirație comunistă nu a fost luată în România nici în perioada neagră a stalinismului din anii 50.

Find creștini, realizăm că mai presus de materie e spiritul, mai presus de rațiune e credința, iar la Sfânta Liturghie e prezent însuși Hristos. Fără a subestima sau a neglija pericolul reprezentat de orice epidemie, aceasta nu poate servi niciodată drept pretext să nu mai mergem la Biserică, să credem că cine se roagă și se împărtășește cu sfintele taine se va infecta înseamnă să credem o minciună, să golim ortodoxia de orice esență și să privim slujbele ca niște spectacole de teatru, nu ca o manifestare a puterii dumnezeiești. În aceste timpuri grele, naționaliștii români stau uniți întru apărarea credinței strămoșești!

Publicăm mai jos comunicatul de presă dat împreună cu celelalte organizații:

”Ca reacție la măsurile administrative ale statului în contextul epidemiei cu SARS-CoV-19. În aceste zile de restriște pentru neamul românesc și pentru sufletul omenesc de pretutindeni, solidari cu frații noștri din țară sau din afara țării, fiind conștienți de menirea noastră ca reprezentanți ai societății civile și mădulare ale Bisericii strămoșești, adresăm această chemare deopotrivă conducerii statului român și înalților ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

Întreaga creștinătate din România este tulburată și privește cu îngrijorare modul în care măsurile adoptate până acum de autorități afectează desfășurarea activității liturgice în biserici, aducând gravă atingere, în ultimă instanță, exercitării dreptului fundamental la libertatea de gândire, de conștiință și de religie, așa cum este el garantat în Constituție și de către Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

De-a lungul zbuciumatei istorii a neamului românesc, în nenumăratele momente de nenorocire și pericol, Biserica a reprezentat ultimul și cel mai sigur refugiu al poporului român, care a găsit aici alinare și totodată sursa tăriei de a rezista și a trece peste vicisitudini, dăinuind peste veacuri. Poate tocmai de aceea, de-a lungul vremii, Biserica a fost ținta atacurilor tuturor vrăjmașilor destinului românesc.
Tot astfel, și în această perioadă, vedem cum o anumită parte a mass-mediei, la unison cu voci civice care și-au făcut o profesiune de credință din atacarea Bisericii Ortodoxe Române, profitând de contexul psihologic colectiv generat de pandemia de coronavirus, au creat o atmosferă de presiune susținută. Au reușit astfel să determine din partea autorităților luarea unor măsuri de obstrucționare a vieții bisericești și împiedicarea participării creștinilor la slujbele Bisericii. Acest fapt este fără precedent în istoria noastră, nici măcar totalitarismul comunist nemergând până într-acolo. Noi considerăm aceste măsuri neîntemeiate în raport cu situația reală.

Ne aflăm în Postul Mare și ne apropiem tot mai mult de Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. Cerem cu fermitate autorităților să manifeste discernământ și înțelepciune, renunțând la acele măsuri care obstrucționează activitatea liturgică și pastorală din biserici, și care nu fac decât să genereze tulburare și tensiuni. Românii s-au obișnuit să renunțe la multe, inclusiv la bunurile de strictă necesitate, dar lucrul la care nu au renunțat niciodată a fost credința lor strămoșească în Biserica Ortodoxă. O eventuală interzicere a accesului la sfintele slujbe este ultimul lucru care se mai poate impune societății românești.
Creștinii au nevoie de accesul la Sfintele Taine, la pacea harică pe care doar Biserica le-o poate oferi. Biserica Ortodoxă Română a constituit întotdeauna un partener viabil al statului român întru stabilitatea, ordinea și pacea socială. Astăzi, mai mult decât oricând, Biserica are nevoie să știe că fiii ei sunt prezenți și se poate bizui pe ei. Iar autoritățile de stat trebuie să înțeleagă că în menținerea echilibrului social atât de necesar gestionării acestei situații dramatice, rolul Bisericii este esențial într-o țară cu o populație majoritar ortodoxă.

În aceste condiții, cerem autorităților în drept modificarea articolelor din Ordonanța Militară nr. 2/21.03.2020, prin care accesul credincioșilor la Sfânta Împărtășanie în lăcașurile Bisericii Ortodoxe Române a fost îngrădit.
Dumnezeu să ne ocrotească pe toți în aceste vremuri de restriște și să binecuvânteze România!”

Distribuie

Check Also

Mitingul pentru Familie ediția 2024 – Apărăm Famlia! Cluj-Napoca nu-i Sodoma!

Comunitatea Identitară România a organizat cea de-a VII-a ediție a Mitingului pentru Familie la Cluj-Napoca. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comunitatea Identitara

Comunitatea Identitara