Home / BLOG / Măria Sa, Vlad Țepeș

Măria Sa, Vlad Țepeș

Măria Sa, Vlad Țepeș

Vlad Țepeș, emblema forței românești, întruchipează spiritul unui neam suveran și nemuritor. Personaj istoric învăluit în aura de neclintire, rămâne în amintirea românească nu doar ca domnitor, dar și ca gardian al neatârnării.

Figura lui, parcă desprinsă dintr-o frescă veche, stârnește putere în inimile celor ce privesc spre trecutul națiunii, trezește esența luptei drepte.

În cronici, Țepeș apare ca un zid împotriva asalturilor, purtând în sine voința nezdruncinată a unui popor de a-și apăra cu înverșunare pământul și libertatea. Este un simbol al dreptății totale, uneori înfiorătoare, dar întotdeauna aliniată cu dorința de autodeterminare și supraviețuire națională.

Vlad Țepeș, pildă de curaj și de neclintită apărare, este pietrarul unui altar spiritual pe care înfăptuirea românească își croiește drum prin istorie. Semn de nesupunere, imaginea lui servește drept făclie pentru urmași, amintind că hotarele nu sunt doar linii pe hărți, ci sunt, mai presus de toate, legământ în inima unui popor ce păstrează vie flacăra identității milenare.

Țepeș rămâne ancorat în conștiința națională, un bastion al suveranității ce ne îndeamnă să privim cu mândrie și neabătută hotărâre către moștenirea noastră, susținând mereu veghea asupra unui destin propriu, neamânat de alte căi decât de cele născute din spiritul și voința națională românească.

#vladtepes #theimpaler #romaniatrezestete #europe #romania #romaniawakeup #justiceforall #theimpaler

Distribuie

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comunitatea Identitara

Comunitatea Identitara