Home / BLOG / Monumentul eroului tribun Vasile Pop

Monumentul eroului tribun Vasile Pop

Monumentul eroului tribun Vasile Pop

Monumentul eroului tribun VASILE POP, feciorul preotului ortodox din satul Nazna, județul Mureş, ucis cu bâtele la 12 octombrie 1848, a fost ridicat în Târgu-Mureș, pe locul numit „Acasfăi”, azi în zona cartierului Mureşeni din Târgu-Mureș, dezvelit şi sființit la 1 Decembrie 1935, de către oficialitățile din Târgu-Mureş, locuitorii din Târgu-Mureș şi împrejurimi.

Monumentul Vasile Pop în forma originară și în locul inițiat din 1935

Monumentul a fost aruncat în aer în septembrie 1940, ca urmare a Diktatului de la Viena din 30 august 1940 și nu a mai fost restaurant în același loc până astăzi.

Dar la 14 octombrie 1997, din inițiativa Asociației Naționale „Cultul Eroilor şi Martirilor” jud. Mureş, președinte colonel (r) prof. Vasile T. Suciu, prim-vicepreședinte col. ing. (r) loan Judea,  secretar It. col. (r) Stelian A. Chițacu, vicepreședinte col. (r) Tudor Dimulescu şi Eduard Costin, contabil Mitrofan Zdrâncu col. (r), împreună cu Primăria, Biserica și Școala Primară din satul Nazna – comuna Sâncraiu de Mureş, județul Mureş, prin truda sculptorului luliu Togănel din Târgu-Mureș, s-a dezvelit la căpătâiul mormântului martirului VASILE POP din curtea bisericii ortodoxe din satul Nazna, un monument relativ identic cu cel originar (vezi în fotografii), întru neuitare și binecuvântare strămoșească.

Monumentul Vasile Pop din curtea bisericii ortodoxe din Nazna – jud. Mureș

Cine a fost Vasile Pop

Despre Vasile Pop a scris un articol omul de cultură Aurel Filimon, publicat la data de 15 iulie 1930, la acea vreme administrator al Palatului Cultural (azi numit Palatul Culturii) din Tg-Mureş, scris în limbajul și cu ortografia vremii:

„ Vasilie (n.n Vasile) Pop fiul preotului Irimie Pop din Nasna (n.n. Nazna), s-a născut în comuna Nasna, jud. Mureş, în anul 1827. În anul 1848 era teolog şi era încredințat ca să organizeze tribunatul înprejurimei comunei sale. După o consfătuire care a avut loc în comuna Chirileu cu Moldovan Isaia, Oros alias Rusu toți tribuni, că ce este de făcut, merge acasă în Nasna ca să-şi vază de atribuţiunea primită şi să înceapă organizarea. Nu mult a putut lucra că a fost denunţat autorităților din Tg-Mureş cari au trimes o patrulă de husari în comună ca să-l aresteze, căci umbla înbrăcat în haine ţărăneşti ca să nu-l recunoască. Oameni de încredere a lui erau la număr 9, cu cari împreună l-au prins la 10 Octombrie cum se poate stabili dintr-o gazetă „Kolozsvári Hiràdo” 1848 Octombrie 15 care dă ştirea dela corespondentul din Tg-Mureş cu data de 12 Octombrie cum că ieri şi alaltăeri noapte „au prins două păsări periculoase” una ar fi Pop Vasilie „tribunus plebis”. Pop Vasilie a fost prins de către lenei lossef în ziua de 10 Octombrie noaptea şi predat Tribunalului de sânge din Tg-Mureş.

Gazeta „Ellenor” din 19 Octombrie 1848 scrie că Pop Vasilie a fost spânzurat în baza sentinței Tribunalului de sânge la 12 Octombrie 1847 în Magiesfalău (Locul unde a fost spâzurat se numeşte,,Akastok dombja” astăzi este proprietatca comunei Magiesfalău şi de acolo se exploatează argila. Au şi o pomicultură acolo. Acum 2-3 ani am auzit că s’a găsit oseminte, gândind că este un cimitir preistoric am cercetat locul însă nimic depe timpuri, probabil osemintele victimelor spânzurate). Memoriile lui Oros alias Rusu care era tot tribun în 1848 scrie că a fost spânzurat la 14 Octombrie orele 3-4 p. m.

Înainte de a-l spânzura a fost maltratat şi chinuit ca autoritățile să desmintă ştirile scrise în gazetele de pe atuncea. Nu este adevărat că ar fi fost maltratat şi chinuit, dovadă cu cei prezenţi şi protopopul ortodox cu care a vorbit până în ultimul moment. (Redacţia: în noaptea după ce a fost spânzurat, din superstiție i-au fost tăiate degetele, piciorul tăiat cu sabia, din acestea reese maltratarea. (Nu este adevărat.)

Să vedem ce spun Memoriile lui Oros alias Rusu că s’a făcut pentru salvarea lui. (La Niraştău-Ungheni jud. Mureş s’au adunat vreo 2000 de români din împrejurime ca să se organize. c. Sa-u adunat arme, praf de puşcă și tot ce se putea.)

„Pela orele 12 a sosit împreună cu Contele Mico şi suita lui la Niraștău în două trăsuri. În una era Contele Mico cu un ofițer paremise că a fost Baldaci Comandantul suprem al armatei revoluţionare din Cluj. El era vicecolonelul Batalionului „Carl Ferdinand” care era în garnizoana din Cluj şi a trecut singur de partea insurgenților ca și mulți ofițeri împărăteşti. În a doua trăsură erau doi domni civili pe cari nu i-am cunoscut. Înaintea trăsurilor 16 husari şi după trăsuri 16 husari cu săbiile scoase şi înarmați cu pistoale. Oamenii noştri stăteau de ambele părţi ale drumului. Eu cu Vasile Moldovan în mijlocul drumului, am oprit pe acești domni şi m’am apropiat de trăsura lui Contele Mico şi dupăce l-am salutat respectos am zis: „Excelență în numele lui Dumnezeu, a națiunei române, în numele omenirei civilisate şi a libertății vă rugăm ca bărbat de pozițiune şi cultură înaltă să mijlociți punerea în libertate a tânărului Vasilie Pop din Nasna, care în prezent se află fără vină arestat în Tg-Mureș. EI nimica n’a greşit în contra legilor, ci pentrucă şi el a vrut a-şi organiza şi înarma tribunatul său, chiar în baza acelei legi pe baza căruia sa organizat şi înarmat națiunea maghiară, a fost arestat şi închis. Vă rugăm în numele lui Dumnezeu încăodată ca să nu i se întâmple ceva căci nu va fi bine. Noi încă am putea deține pe Excelența Voastră, însă n’o facem în deplină speranţă că îndată ce veți sosi la Tg-Mureș veți mijloci eliberarea lui Vasilie Pop din Nasna. El a răspuns: Vă asigur domnilor pe onoarea mea că imediat ce voi sosi la Tg-Mureş voi elibera pe Vasilie Pop” a dat mâna cu noi luându-şi rămas bun.

Durere însă, că Contele Mico bărbatul de Stat de pozițiune și cultură înaltă nu și’a ținut cuvântul de onoare dat nouă, căci Vasilie Pop în ziua de 14 Octombrie p. m. la orele 3-4 a fost spânzurat în faţa lui Vasilie Suciu trimisul nostru cu protestul în care am cerut eliberarea lui.

Imediat am avizat Blajul despre cele intâmplate. La 15 Octombrie a spânzurat la Cluj pe Alexandru Bătrâneanu şi Basiliu Simonis. Dela Cluj încă s’a avizat Blajul. Blajul a trimis aceste avize la Sibiu la Comitetul nostru național care la 18 Octombrie 1848 a obținut dela Generalul şi Comandantul suprem a trupelor împărăteşti din Ardeal, Baronul Puchner, ordonanţa pentru dezarmarea maghiarilor.”

Aci se termină ştirea şi intervenția pentru salvarea unei vieți deabea de 21 ani, care însufleţit de hotărârile adunării dela Blaj ş’a sacrificat viața, iară astăzi acel loc unde a fost executat devenind o baie de argilă nici osemintele n’au liniște, fiind aruncate dela un loc la altul. Acest erou ar merita o mică troiță în acel loc, ca cel puțin aceasta să păstreze pentru viitor numele acelora cari au murit pentru neam şi pentru România Mare de astăzi. ”

Tg-Mureş la 15 Iulie 1930.

Aurel Filimon,
Administrator al Palatului Cultural din Tg-Mureş

Articolul de mai sus expune faptul că Vasile Pop, în anul 1848, anul izbucnirii revoluției din Transilvania, „era încredințat ca să organizeze tribunatul înprejurimei comunei sale. După o consfătuire (…) cu Moldovan Isaia, Oros alias Rusu, toți tribuni.” Este vorba de organizarea românilor, intrați în lupta revoluționară, după modelul armatei romane antice, adoptându-se şi terminologia specifică acesteia. În total, în timpul revoluţiei de la 1848, se planificase să se ridice la luptă un număr de 15 legiuni, ceea ce ar fi totalizat un număr de 150.000 luptători. O parte din legiuni vor rămâne numai în proiect, deoarece în zonele de câmpie desfăşurarea ulterioară a evenimentelor nu va mai permite formarea acestora. Cea mai mare formaţiune de luptă era legiunea, care cuprindea 10.000 oameni, conduşi de un prefect. Fiecare sat trebuia să trimită la luptă 100 de oameni, care formau o centurie, sub comanda unui centurionCenturia era formată din zece decurii, o decurie având 10 oameni, conduşi de un decurion sau căprar (sergent). Zece centurii formau un tribunat, care avea deci 1000 de luptători, conduşi de un tribun (echivalentul gradului de maior). Prefectul general al tuturor legiunilor românilor din Transilvania a fost Avram Iancu.

 

Imagini de la omagierea eroului Vasile Pop de către o delegație de membrii ai Comunității Identitare, la monumentul tribunului din curtea bisericii ortodoxe din Nazna, în toamna anului 2023.

Distribuie

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comunitatea Identitara

Comunitatea Identitara